Posunout vlevo Menu
Posunout vlevo Posunout vpravo

PROFIL FIRMY

Společnost je orientována především na stavební činnost a služby s tím spojené.

Profil akciové společnosti DAME je velmi rozmanitý. Zabezpečuje výstavbu a rekonstrukce budov, výrobních i prodejních objektů, činžovních domů, rodinných domů, inženýrských sítí.

V březnu 2006 zavedla a udržuje systém environmentálního managementu splňující požadavky ČSN EN ISO 14001:2005.

STAVBY

... umíme!

REKONSTRUKCE

... dle Vašich potřeb.

ZÁMEČNICKÁ VÝROBA

MONTÁŽ SÁDROKARTONU

Sádrokartony - řešení vašeho prostoru

Společnost Dame je dodavatelem sádrokartonových řešení
– příčky, půdní vestavby, tepelné a akustické izolace.

Dame to je sádrokarton - rychle a spolehlivě.

 

Mám zájem o montáž sádrokartonu:

KONTAKT

DAME a.s.

Areál TESLA
Poděbradská 186/56
198 00 Praha 9

Telefon, fax, e-mail

222 351 163, 222 351 164

DAME a.s., Na dědinách 733/22, 141 00 Praha 4,
IČ 61058505, zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 3944.

Napište nám

ZAKNIHOVÁNÍ AKCIÍ

Oznámení o rozhodnutí o přeměně zaknihovaných akcií na listinné akcie

Představenstvo společnosti DAME a.s., IČ 61058505, se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Nademlejnská 5/683, PSČ 19800, zapsána v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze B 3944 (dále jako „Společnost“) tímto činí v souladu s ust. § 536 zák. č. 89/2012 Sb., v platném znění, následující oznámení:

Jediný akcionář Společnosti při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl dne 19.3.2018 o přeměně zaknihovaných cenných papírů na cenné papíry. Všech 200 ks kmenových akcií na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč jedné se mění na listinné kmenové akcie na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč jedné. O této skutečnosti byl sepsán notářský zápis notářem Mgr. Erikem Mrzenou, notářem v Praze, NZ 563/2018, N 353/2018.

V Praze dne 26.3.2018

Ing. Tomáš Němeček

člen představenstva DAME a.s.